Telemarketing

TelemarketingV divizi Telemarketingu nabízí naše společnost komplexní telemarketingové služby.

 

Vysoký standard námi poskytovaných služeb je podpořen velkou kapacitou vybavených operátorských míst, nadstandardním technickým vybavením a maximálním zabezpečením sítě a dodaných dat.

 

Kvalitu našich služeb dále podporujeme např. úvodním a průběžným školením operátorů, nahráváním a příposlechem realizovaných hovorů, monitoringem kvality zpracování informací, monitoringem způsobu vedení hovoru a udržování jazykové kultury, kontrolními telefonáty (mystery call), statistikami hovorů, efektivním vytížením linky a neustálou zpětnou vazbou našim operátorům.

 

Monitoring a reporty používáme jako dynamický nástroj sloužící k optimalizaci provozu (provozní doba, efektivní počet operátorů). Pro naše klienty máme připravený denní, týdenní a měsíční reporty, které předáváme elektronickou cestou či zpracované on-line v předem dohodnutém formátu.

 

Pro naše partnery zpracováváme komplexní přípravu projektu, samozřejmostí je, že doporučíme nejvhodnější postup realizace záměru, navrhneme vhodné nástroje, sestavíme call script dle konkrétního zadání, zajistíme vývoje aplikace pro práci operátorů a v neposlední řadě poskytneme jazykově vybavené operátory – česky, slovensky, anglicky a německy hovořící.

 

Nechte se přesvědčit o pravdivosti motta naší společnosti, které uvádí, že POUZE KOMUNIKACE TVOŘÍ REALITU… 

 

Aktivní telemarketingové služby zahrnují: 

 • komunikaci s cílovou skupinou zákazníků (využití interních/externích databází)
 • odchozí telefonní hovory, e-maily, faxy, dopisy, SMS

Naše služby můžete využít např. při verifikaci a doplnění databází, při prodejních hovorech/přímý prodej, pro průzkumy trhu a výzkumy veřejného mínění, pro follow up call (sjednávání schůzek) a měření kvality poskytovaných služeb (audit a mystery call).

 

Pasivní telemarketingové služby zahrnují: 

 • příchozí hovory
 • příchozí e-maily, faxy, dopisy, SMS

Možnosti využití pasivních telemarketingových služeb jsou např. při reklamních kampaních, při přijímání objednávek, provozování informačních a reklamních linek nebo při cross-selling.

 

Tyto služby obsahují zřízení a provoz informační linky (dle přání klienta modrá, zelená či standardní). Ve vysoké kvalitě jsme schopni zabezpečit požadovanou dostupnost linky a s maximální pružností reagovat na odchylky ve využití (např. nabídka a popis produktů a služeb, možnost objednávky služby/produktu, sběr dat volajících klientů pro následné oslovení, verifikace stávající databáze klientů či shromáždění dalších informací získaných na informační lince).

 

Podpora poskytovatelům úvěrových produktů zahrnuje: 

 • komunikaci s klienty poskytovatele (využití interních/externích databází)
 • doporučení forem komunikace podle typu úvěrového produktu
 • nákupní a post-nákupní komunikaci se zákazníky

Využití těchto služeb je např. v upozornění Vašich klientů na termín úhrady první splátky, či early collections spočívající ve využití služeb kontaktního centr k eliminace špatné splátkové disciplíny klientů, nebo k vymáhání pohledávek/upomínání po Vámi požadovaných dnech po splatnosti.

 

Služby SMS servis obsahují:

 • nastavení linky pro SMS komunikaci
 • rozřazování účastníků projektu dle klíčové slova
 • vytvoření databáze dle zadání
 • zpracování zpráv pomoci specializovaného analyzéru

Využití sms servisu je možné u potvrzování objednávek, při soutěžích, hlasováních či při rozesílání zpětných/potvrzujících sms.

Kudy k nám

Mapa

Registr solventních firem